Welkom!

Welkom op de website Limburgse spelling. Met behulp van deze website kunt u leren hoe u de diverse klanken van de Limburgse streektaal kunt schrijven. De website bevat informatie en oefeningen voor het leren schrijven van Limburgse woorden als paol (‘paal’), sjaop (‘schaap’), väöl (‘veel’), träöt (‘toeter’), brandj (‘brand’), brögke (‘bruggen’) en zjwaor (‘zwaar’). Deze website is een initiatief van de provinciale streektaalfunctionaris en de Raod veur 't Limburgs, in samenwerking met Veldeke-Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg en wordt mogelijk gemaakt met steun van de Provincie Limburg.

De schrijfwijze van de verschillende Limburgse klanken is gebaseerd op de Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten. Deze spelling is in 2003 ontwikkeld op verzoek van de Raod veur ’t Limburgs en is gebaseerd op de al langer bestaande Veldeke-spelling. De Spelling 2003 is toepasbaar op alle Limburgse dialecten.