Contact

Heeft u nog vragen over de spelling van het Limburgs, neem dan contact op met de provinciale streektaalfunctionaris.

De streektaalfunctionaris ontwikkelt activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal. Bovendien verricht hij onderzoek naar het Limburgs en publiceert hij daarover. Bij de streektaalfunctionaris kunt u verder ook terecht voor informatie over het Limburgs of ondersteuning bij het schrijven van een tekst in het Limburgs.

De streektaalfunctionaris werkt nauw samen met de Raod veur ’t Limburgs, een commissie die in het leven is geroepen door het College van Gedeputeerde Staten om zorg te dragen voor het Limburgs, en Veldeke Limburg, de organisatie die de Limburgse taal en de Limburgse volkscultuur bevordert en activiteiten organiseert zoals de Declamatiewedstrijd voor kinderen en de Veldeke Literatuurprijs.

Drs. Ton van de Wijngaard
T. 0475-399 280
E. tvdwijngaard@hklimburg.nl
I. www.limburgsedialecten.nl

Bezoekadres:
Huis voor de Kunsten Limburg
Kapellerlaan 36
6041 JC Roermond

Postadres:
Huis voor de Kunsten Limburg
Postbus 203
6040 AE Roermond