Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Heerlen

Verbindingsstreepje

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

In het Heerlens wordt na voegwoorden (bijvoorbeeld wen, wie, of, ieë) en betrekkelijke voornaamwoorden (bijvoorbeeld dat, wat) een s-klank toegevoegd wanneer er een persoonlijk voornaamwoord in de tweede persoon enkelvoud (te) volgt. Deze verbindings-s wordt door middel van een streepje verbonden met het voegwoord of betrekkelijk voornaamwoord. Wanneer na de voegwoorden wen of wie een persoonlijk voornaamwoord in de tweede persoon meervoud (g'r) volgt, dan wordt een t-klank toegevoegd. Ook deze verbindings-t wordt door middel van een streepje verbonden met het voegwoord.

Voorbeelden:
Wen-s te mit wils goa, móts te noe kómme
Wie-s te koams, woar ’t graad voet
Iech weet wat-s te wils zage
Wie-t g'r dat zag, mós heë lache

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Heerlens
 • of je dat vindt
 • wat je mag
 • als je gaat
 • of je dat mag
 • wat je zegt