Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Sittard

Het onbeklemtoonde lidwoord

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

De onbeklemtoonde vormen van de lidwoorden het, ein, en eine worden vaak gespeld als ut, un en unne. Dat is niet juist. In deze woorden klinkt geen -u-, maar de -e- zoals die ook te horen is in het Nederlandse woordje de. De correcte spelling van deze woorden luidt: 't, ’n en 'ne.

Voorbeelden:
't goud gevuil
’t dikke paerd
’n braaf kèndj
’n aw vrouw
'ne sjone man
'ne nuje tied

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Sittards
 • ’t kleine kind
 • ’n oude auto
 • ’n dikke hond
 • ’t vette varken
 • ’n grote man