Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Maastricht

Het onbeklemtoonde lidwoord

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

De onbeklemtoonde vormen van de lidwoorden het, ee, ein, en eine worden vaak gespeld als ut, u, un en unne. Dat is niet juist. In deze woorden klinkt geen -u-, maar de -e- zoals die ook te horen is in het Nederlandse woordje de. De correcte spelling van deze woorden luidt: 't, e, ’n, ’ne

Voorbeelden:
't good geveul
’t good idee
e braaf keend
e dik verke

’n haaf oor
’n hiel vlaoj
'ne sjoene mins
'ne sjoenen tied

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Maastrichts
 • ’n rode schep
 • ’n klein hoekje
 • ’t vette varken
 • ’t kleine kind
 • ’n mooie bloem