Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Maastricht

Verbindingsstreepje

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

In het Maastrichts wordt na voegwoorden (bijvoorbeeld tot) en betrekkelijke voornaamwoorden (bijvoorbeeld wat) een s-klank toegevoegd wanneer er een persoonlijk voornaamwoord in de tweede persoon enkelvoud (te) volgt. Deze verbindings-s wordt door middel van een streepje verbonden met het voegwoord of betrekkelijk voornaamwoord.

Wanneer na de voegwoorden wie of eër een persoonlijk voornaamwoord in de tweede persoon meervoud (g’r) volgt, dan wordt een t-klank toegevoegd. Ook deze verbindings-t wordt door middel van een streepje verbonden met het voegwoord.

Voorbeelden:
Heer wach tot-s te kums
Iech blijf tot-s te veerdig bis
Iech waet wat-s diech wèls zègke

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Maastrichts
 • hoe je dat vindt
 • dat je dat zegt
 • dat je dat doet
 • of je dat vindt
 • wat je zegt