Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Echt

Het onbeklemtoonde lidwoord

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

De onbeklemtoonde vormen van de lidwoorden het, ein, en eine worden vaak gespeld als ut, un en unne. Dat is niet juist. In deze woorden klinkt geen -u-, maar de -e- zoals die ook te horen is in het Nederlandse woordje de. De correcte spelling van deze woorden luidt: 't, ’n en 'ne.

Voorbeelden:
't good geveul
’t dikke paerd
’n braaf kèndj
’n aoj vrouw
'ne sjoane mins
'ne nujen tied

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Echts
 • 'n mooie bloem
 • 'n dikke hond
 • 'n grote man
 • 't scherpe mes
 • 'n vies huis