Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Valkenburg

Het onbeklemtoonde lidwoord

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

De onbeklemtoonde vormen van de lidwoorden het, ee, ein, en eine worden vaak gespeld als ut, u, un en unne. Dat is niet juist. In deze woorden klinkt geen -u-, maar de -e- zoals die ook te horen is in het Nederlandse woordje de. De correcte spelling van deze woorden luidt: 't, e, ’n, ’ne.

Voorbeelden:
't good geveul
’t good kind
’n sjlum idee
’n ouw vrouw

'ne sjoane man
'ne nuje tied
e diek verke
e sjiek fièske

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Valkenburgs
 • ’t kleine kind
 • ’n grote man
 • ’n lekker taartje
 • ’t slechte weer
 • ’t vette varken