Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Kerkrade

Verbindingsstreepje

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

In het Kerkraads wordt na voegwoorden (bijvoorbeeld went, wie, of, ier), betrekkelijke voornaamwoorden (bijvoorbeeld weë, wem, wat) en bijwoorden (bijvoorbeeld woa, wienieë, woarum) een s-klank toegevoegd wanneer er een persoonlijk voornaamwoord in de tweede persoon enkelvoud (te) volgt. Na een klinker of tweeklank volgt er eerst nog een t-klank. Deze verbindings-(t)s wordt door middel van een streepje verbonden met het voegwoord, betrekkelijk voornaamwoord of bijwoord.

Voorbeelden:
Went-s te mit wils joa, móts te noe kómme
Wie-ts te koams, woar ’t jraad voet
Iech wees wat-s te wils zage

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Kerkraads
 • wanneer je komt
 • dat je dat vindt
 • hoe je dat doet
 • wat je zegt
 • wie je kent