Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Kerkrade

Het achtervoegsel -sje of -je

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -l, -r, -n, -m, -d, -t of op een klinker krijgen bij de vorming van het verkleinwoord de uitgang –sje: keëlsje, bechersje, weënsje, blömsje, hudsje, ruutsje, aisje.

Eindigt het woord op -s of -sj wordt de uitgang -je toegevoegd: huus-je, sjtets-je, pensj-je. Om verwarring in uitspraak met de sj-klank te vermijden, wordt in dit geval de uitgang met een verbindingsstreepje aan het grondwoord gekoppeld: sjäös-je, kens-je.  

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal het laatste woord in het Kerkraads
 • Wat inne sjunne hód
 • V’r junt noa hoes
 • ’t Likt in ’t ungesjte sjaos
 • Wat ing sjun blom
 • Iech zets diech ’t mets óp de keël