Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Weert

Onderwerp na persoonsvorm

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

Kenmerkend voor het Weerts is de manier waarop het mannelijk persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud en meervoud (gae) aan het werkwoord gekoppeld kan worden. Wanneer het persoonlijk voornaamwoord achter de persoonsvorm geplaatst wordt, vindt een aanpassing van de medeklinkers plaats.

Dus: 
niet gaotj gae maar gaoje
niet laotj gae maar laoje
n
iet aetj gae maar aedje
niet goestj gae maar goezje

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Weerts
 • Kom jij?
 • Zul jij?
 • Word jij?
 • Moet jij?
 • Geef jij?