Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Weert

Het onbeklemtoonde lidwoord

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

De onbeklemtoonde vormen van de lidwoorden het, eine, ein en ei worden vaak gespeld als ut,unne, un en u. Dat is niet juist. In deze woorden klinkt geen -u-, maar de -e- zoals die ook te horen is in het Nederlandse woordje de. De correcte spelling van deze woorden luidt: 't, ’ne, 'n en e.

Voorbeelden:
'n aod hoes
'nen hoeëge toeëre
e vet vàèrke
't roeëd vleis

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Weerts
 • ’n lange straat
 • ’n zwarte kater
 • ’t lastige kind
 • ’t witte voetje
 • ’n klein dorp