Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Gennep

Het onbeklemtoonde lidwoord

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

De onbeklemtoonde vormen van de lidwoorden het, enne en en worden vaak gespeld als ut, unne en un. Dat is niet juist. In deze woorden klinkt geen -u-, maar de -e- zoals die ook te horen is in het Nederlandse woordje de. De correcte spelling van deze woorden luidt: 't, ’ne en 'n.

Voorbeelden:
’t groot huus
’n alde vrow

'ne groten ezel

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Genneps
 • ’n lieve moeder
 • ’n klein meisje
 • ’n grote man
 • ’n dikke buik
 • ’n oude vrouw