Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Sevenum

Het onbeklemtoonde lidwoord

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

De onbeklemtoonde vormen van de lidwoorden het, ein en eine worden vaak gespeld als ut, un en unne. Dat is niet juist. In deze woorden klinkt geen -u-, maar de -e- zoals die ook te horen is in het Nederlandse woordje de. De correcte spelling van deze woorden luidt: 't, 'n en 'ne.

Voorbeelden:
't groeët hoes
'n leef kiengd
'ne schoeënen tied
'n vet verke

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Sevenums
 • 'n slechte tijd
 • 'n koude neus
 • 't oud paard
 • 'n lief kind
 • 'n goede hond