Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Thorn

Het onbeklemtoonde lidwoord

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

De onbeklemtoonde vormen van de lidwoorden het, ei, ein, en eine worden vaak gespeld als ut, u, un en unne. Dat is niet juist. In deze woorden klinkt geen -u-, maar de -e- zoals die ook te horen is in het Nederlandse woordje de. De correcte spelling van deze woorden luidt: 't, e, ’n en 'ne.

 

Voorbeelden:
’t groeate hoes
’n klein kindj

'ne sjoeanen tied
e vèt verke

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Thorns
 • ’t kleine kind
 • ’t scherpe mes
 • ’n paar dagen
 • ’n nieuwe schop
 • ’n goede hond