Terug naar overzicht

Aparte problemen voor Helden

Het onbeklemtoonde lidwoord

Uitleg

Lees hieronder de uitleg van het probleem

De onbeklemtoonde vormen van de lidwoorden het, ein en eine worden vaak gespeld als ut, un en unne. Dat is niet juist. In deze woorden klinkt geen -u-, maar de -e- zoals die ook te horen is in het Nederlandse woordje de. De correcte spelling van deze woorden luidt: 't, 'n en 'ne.

 

Voorbeelden:
't groeët hoes
'n leef kiendje
'ne sjoeënen tied

 • ä
 • à
 • â
 • á
 • ë
 • è
 • ö
 • ó

Oefening

Vertaal de volgende zinnen in het Heldens
 • ’n goede hond
 • ’n oude tafel
 • ’t oude paard
 • ’t grote huis
 • ’n koude neus