Terug naar overzicht

Werkwoordspelling Venlo

Voorbeeld: bäöke

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik bäökik bäökde
dich bäöksdich bäöksde
hae/zeej/het bäökhae/zeej/het bäökde
weej bäökeweej bäökde
geej bäökgeej bäökde
zeej bäökezeej bäökde
 
Voltooid deelwoord:gebäök

Voorbeeld: pakke

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik pakik pakde
dich paksdich paksde
hae/zeej/het pakhae/zeej/het pakde
weej pakkeweej pakde
geej pakgeej pakde
zeej pakkezeej pakde
 
Voltooid deelwoord:gepak

Voorbeeld: gluive

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik gluifik gluifde
dich gluifsdich gluifsde
hae/zeej/het gluifhae/zeej/het gluifde
weej gluiveweej gluifde
geej gluifgeej gluifde
zeej gluivezeej gluifde
 
Voltooid deelwoord:gegluif
  • ä
  • à
  • â
  • á
  • ë
  • è
  • ö
  • ò
  • ó

Oefening

Vul de juiste werkwoordsvervoegingen in

meinetegenwoordige tijdverleden tijd
dich
hae
geej
volt. deelw.
fietsetegenwoordige tijdverleden tijd
dich
hae
geej
volt. deelw.
haopetegenwoordige tijdverleden tijd
dich
hae
geej
volt. deelw.