Terug naar overzicht

Werkwoordspelling Echt

Voorbeeld: pakke

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich pakich pakdje
doe paksdoe pakdjes
hae/zie/het paktjhae/zie/het pakdje
weer pakkeweer pakdje
geer paktjgeer pakdje
zie pakkezie pakdje
 
Voltooid deelwoord:gepaktj

Voorbeeld: fietse

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich fietsich fietsdje
doe fietsdoe fietsdjes
hae/zie/het fietstjhae/zie/het fietsdje
weer fietseweer fietsdje
geer fietstjgeer fietsdje
zie fietsezie fietsdje
 
Voltooid deelwoord:gefietstj

Voorbeeld: lieëne

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich lieënich lieëndje
doe lieënsdoe lieëndjes
hae/zie/het lieëntjhae/zie/het lieëndje
weer lieëneweer lieëndje
geer lieëntjgeer lieëndje
zie lieënezie lieëndje
 
Voltooid deelwoord:gelieëndj
  • ä
  • à
  • â
  • á
  • ë
  • è
  • ö
  • ò
  • ó

Oefening

Vul de juiste werkwoordsvervoegingen in

boewetegenwoordige tijdverleden tijd
doe
hae
geer
volt. deelw.
kènnetegenwoordige tijdverleden tijd
doe
hae
geer
volt. deelw.
wirketegenwoordige tijdverleden tijd
doe
hae
geer
volt. deelw.