Terug naar overzicht

Werkwoordspelling Montfort

Voorbeeld: pakke

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich pakich pakdje
doe paksdoe pakdjes
hae/zie/'t pakhae/zie/'t pakdje
veer pakkeveer pakdje
geer pakgeer pakdje
zie pakkkezie pakdje
 
Voltooid deelwoord:gepak

Voorbeeld: knawwele

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich knawwelich knawweldje
doe knawwelsdoe knawweldjes
hae/zie/'t knawweltjhae/zie/'t knawweldje
veer knawweleveer knawweldje
geer knawweltjgeer knawweldje
zie knawwelezie knawweldje
 
Voltooid deelwoord:geknawweldj

Voorbeeld: duje

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich duujich duudje
doe duutsdoe duudjes
hae/zie/'t duutjhae/zie/'t duudje
veer dujeveer duudje
geer duutjgeer duudje
zie dujezie duudje
 
Voltooid deelwoord:geduudj
  • ä
  • à
  • â
  • á
  • ë
  • è
  • ö
  • ò
  • ó

Oefening

Vul de juiste werkwoordsvervoegingen in

boewetegenwoordige tijdverleden tijd
doe
hae
geer
volt. deelw.
lieënetegenwoordige tijdverleden tijd
doe
hae
geer
volt. deelw.
fietsetegenwoordige tijdverleden tijd
doe
hae
geer
volt. deelw.