Terug naar overzicht

Werkwoordspelling Venray

Voorbeeld: zuke

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik zuukik zòcht
geej zuuktgeej zòcht
heej/zeej/'t zuuktheej/zeej/'t zòcht
weej zukeweej zòchte
gillie zuuktgillie zòcht
zeej zukezeej zòchte
 
Voltooid deelwoord:gezòcht

Voorbeeld: gaon

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik gojik ging
geej gótgeej gingt
heej/zeej/'t götheej/zeej/'t ging
weej gónweej ginge
gillie gótgillie gingt
zeej gónzeej ginge
 
Voltooid deelwoord:gegaon

Voorbeeld: zeenke

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik zeenk ik zoonk
geej zinktgeej zònkt
heej/zeej/'t zinktheej/zeej/'t zoonk
weej zeenkeweej zoonke
gillie zinktgillie zònkt
zeej zeenkezeej zoonke
 
Voltooid deelwoord:gezoonke
  • ä
  • à
  • â
  • á
  • ë
  • è
  • ö
  • ò
  • ó

Oefening

Vul de juiste werkwoordsvervoegingen in

helpetegenwoordige tijdverleden tijd
geej
heej
gillie
volt. deelw.
springetegenwoordige tijdverleden tijd
geej
heej
gillie
volt. deelw.
loeëpe tegenwoordige tijdverleden tijd
geej
heej
gillie
volt. deelw.