Terug naar overzicht

Werkwoordspelling Weert

Voorbeeld: wàèrke

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich wàèrkich wàèrkdje
gae wàèrktjgae wàèrkdje
hae/zeuj/'t wàèrktjhae/zeuj/'t wàèrkdje
vae wàèrkevae wàèrkdje
gae wàèrktjgae wàèrkdje
zeuj wàèrkezeuj wàèrkdje
 
Voltooid deelwoord:gewàèrktj

Voorbeeld: pakke

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich pakich pakdje
gae paktjgae pakdje
hae/zeuj/'t paktjhae/zeuj/'t pakdje
vae pakkevae pakdje
gae paktjgae pakdje
zeuj pakkezeuj pakdje
 
Voltooid deelwoord:gepaktj

Voorbeeld: dabbe

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich dabich dabdje
gae dabtjgae dabdje
hae/zeuj/'t dabtjhae/zeuj/'t dabdje
vae dabbevae dabdje
gae dabtjgae dabdje
zeuj dabbezeuj dabdje
 
Voltooid deelwoord:gedabdj
  • ä
  • à
  • â
  • á
  • ë
  • è
  • ö
  • ò
  • ó

Oefening

Vul de juiste werkwoordsvervoegingen in

waogetegenwoordige tijdverleden tijd
gae
hae
gae
volt. deelw.
stechele tegenwoordige tijdverleden tijd
gae
hae
gae
volt. deelw.
trouwetegenwoordige tijdverleden tijd
gae
hae
gae
volt. deelw.