Terug naar overzicht

Werkwoordspelling Weert

Voorbeeld: dabbe

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich dabich dabdje
gae dabtjgae dabdje
hae/zeuj/'t dabtjhae/zeuj/'t dabdje
vae dabbevae dabdje
gae dabtjgae dabdje
zeuj dabbezeuj dabdje
 
Voltooid deelwoord:gedabdj

Voorbeeld: pakke

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich pakich pakdje
gae paktjgae pakdje
hae/zeuj/'t paktjhae/zeuj/'t pakdje
vae pakkevae pakdje
gae paktjgae pakdje
zeuj pakkezeuj pakdje
 
Voltooid deelwoord:gepaktj

Voorbeeld: trouwe

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich trouwich trouwdje
gae trouwtjgae trouwdje
hae/zeuj/'t trouwtjhae/zeuj/'t trouwdje
vae trouwevae trouwdje
gae trouwtjgae trouwdje
zeuj trouwezeuj trouwdje
 
Voltooid deelwoord:getrouwdj
  • ä
  • à
  • â
  • á
  • ë
  • è
  • ö
  • ò
  • ó

Oefening

Vul de juiste werkwoordsvervoegingen in

wàèrketegenwoordige tijdverleden tijd
gae
hae
gae
volt. deelw.
stechele tegenwoordige tijdverleden tijd
gae
hae
gae
volt. deelw.
waogetegenwoordige tijdverleden tijd
gae
hae
gae
volt. deelw.