Terug naar overzicht

Werkwoordspelling Gennep

Voorbeeld: täötele

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik täötelik täötelde
gi-j täöteltgi-j täötelde
hi-j/zi-j/'t täötelthi-j/zi-j/'t täötelde
wi-j täötelewi-j täötelde
gillie täötelegillie täötelde
zi-j täötelezi-j täötelde
 
Voltooid deelwoord:getäöteld

Voorbeeld: laeze

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik laesik laesde
gi-j laestgi-j laesde
hi-j/zi-j/'t laesthi-j/zi-j/'t laesde
wi-j laezewi-j laesde
gillie laezegillie laesde
zi-j laezezi-j laesde
 
Voltooid deelwoord:gelaeze

Voorbeeld: kaere

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik kaerik kaerde
gi-j kaertgi-j kaerde
hi-j/zi-j/'t kaerthi-j/zi-j/'t kaerde
wi-j kaerewi-j kaerde
gillie kaeregillie kaerde
zi-j kaerezi-j kaerde
 
Voltooid deelwoord:gekaerd
  • ä
  • à
  • â
  • á
  • ë
  • è
  • ö
  • ò
  • ó

Oefening

Vul de juiste werkwoordsvervoegingen in

spi-jjetegenwoordige tijdverleden tijd
gi-j
hi-j
gillie
volt. deelw.
dràèjetegenwoordige tijdverleden tijd
gi-j
hi-j
gillie
volt. deelw.
dowwetegenwoordige tijdverleden tijd
gi-j
hi-j
gillie
volt. deelw.