Terug naar overzicht

Werkwoordspelling Sevenum

Voorbeeld: späöle

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik späöl ik späölde
dich späölsdich späöldes
heej/zeej/’t späöltheej/zeej/’t späölde
weej späöleweej späölde
geej späöltgeej späöldet
zeej späölezeej späölde
 
Voltooid deelwoord:gespäöld

Voorbeeld: doewe

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik doewik doewde
dich doewsdich doewdes
heej/zeej/’t doewtheej/zeej/’t doewde
weej doeweweej doewde
geej doewtgeej doewdet
zeej doewezeej doewde
 
Voltooid deelwoord:gedoewd

Voorbeeld: hure

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ik huurik huurde
dich huursdich huurdes
heej/zeej/’t huurtheej/zeej/’t huurde
weej hureweej huurde
geej huurtgeej huurdet
zeej hurezeej huurde
 
Voltooid deelwoord:gehuurd
  • ä
  • à
  • â
  • á
  • ë
  • è
  • ö
  • ò
  • ó

Oefening

Vul de juiste werkwoordsvervoegingen in

loretegenwoordige tijdverleden tijd
dich
heej
geej
volt. deelw.
strouwetegenwoordige tijdverleden tijd
dich
heej
geej
volt. deelw.
kaeretegenwoordige tijdverleden tijd
dich
heej
geej
volt. deelw.