Terug naar overzicht

Werkwoordspelling Helden

Voorbeeld: zjwumme

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich zjwumich zjwóm
doe zjwumsdoe zjwóms
hae/zuuj/'t zjwumthae/zuuj/'t zjwóm
wae zjwummewae zjwómme
gae zjwumtgae zjwómt
zuuj zjwummezuuj zjwómme
 
Voltooid deelwoord:gezjwómme

Voorbeeld: vreze

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich vreesich vroor
doe vruusdoe vroors
hae/zuuj/'t vruusjthae/zuuj/'t vroor
wae vrezewae vrore
gae vruustgae vroort
zuuj vrezezuuj vrore
 
Voltooid deelwoord:gevrore

Voorbeeld: zegge

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich zèkich zag
doe zeesdoe zags
hae/zuuj/'t zeethae/zuuj/'t zag
wae zeggewae zagte
gae zektgae zagt
zuuj zeggezuuj zagte
 
Voltooid deelwoord:gezag
  • ä
  • à
  • â
  • á
  • ë
  • è
  • ö
  • ò
  • ó

Oefening

Vul de juiste werkwoordsvervoegingen in

sjpeuletegenwoordige tijdverleden tijd
doe
hae
gae
volt. deelw.
laotetegenwoordige tijdverleden tijd
doe
hae
gae
volt. deelw.
laezetegenwoordige tijdverleden tijd
doe
hae
gae
volt. deelw.