Terug naar overzicht

Werkwoordspelling Helden

Voorbeeld: laeze

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich laesich loos
doe leusdoe loos
hae/zuuj/'t leusthae/zuuj/'t loos
wae laezewae loze
gae leustgae loost
zuuj laezezuuj loze
 
Voltooid deelwoord:gelaeze

Voorbeeld: vreze

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich vreesich vroor
doe vruusdoe vroors
hae/zuuj/'t vruusjthae/zuuj/'t vroor
wae vrezewae vrore
gae vruustgae vroort
zuuj vrezezuuj vrore
 
Voltooid deelwoord:gevrore

Voorbeeld: zjwumme

Tegenwoordige tijdVerleden tijd
ich zjwumich zjwóm
doe zjwumsdoe zjwóms
hae/zuuj/'t zjwumthae/zuuj/'t zjwóm
wae zjwummewae zjwómme
gae zjwumtgae zjwómt
zuuj zjwummezuuj zjwómme
 
Voltooid deelwoord:gezjwómme
  • ä
  • à
  • â
  • á
  • ë
  • è
  • ö
  • ò
  • ó

Oefening

Vul de juiste werkwoordsvervoegingen in

zeggetegenwoordige tijdverleden tijd
doe
hae
gae
volt. deelw.
sjpeuletegenwoordige tijdverleden tijd
doe
hae
gae
volt. deelw.
laotetegenwoordige tijdverleden tijd
doe
hae
gae
volt. deelw.